Laboratorium wyjazdowe realizowane w ramach programu POWER 3.5 z przedmiotu Teoria Konstrukcji Mostowych

W dniu 25 października odbyło się laboratorium wyjazdowe na moście zwodzony W Gdańsku Sobieszewie. W trakcie zajęć każda 3-4 osobowa grupa studentów miała za zadanie wykonać pomiary want mostu: pomiar średnicy, temperatury oraz drgań (przyśpieszeń) wanty po wzbudzeniu. Na podstawie pomierzonych danych studenci obliczają siły występujące w wantach. Przeprowadzone laboratorium w sposób praktyczny zaprezentowało studentom przebieg nieniszczącego badania mostu, które w sposób bezpośredni łączy teorię konstrukcji z praktycznym zastosowaniem nauki. Wyjazd trwał około 4 h i został zrealizowany w  ramach nowego laboratorium z przedmiotu Teoria Konstrukcji Mostowych dla studentów II semestru studiów II stopnia specjalizacji Mosty.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej – POWER 3.5”. W ramach projektu wprowadzane są nowe przedmioty do programu studiów jak również modyfikowane są dotychczas prowadzone.

Galeria zdjęć