MIASTO DLA LUDZI – MIASTO JUTRA

Szanowni Doktoranci i Studenci,

serdecznie zapraszamy do udziału w II KONFERENCJI NAUKOWEJ
DOKTORANTÓW I STUDENTÓW "MIASTO DLA LUDZI – MIASTO JUTRA", która
odbędzie się w dniach 9–10 LISTOPADA (PIĄTEK - SOBOTA) 2018 R. WE
WROCŁAWIU, w budynkach kampusu akademickiego Politechniki
Wrocławskiej.

Celem konferencji jest naukowa dyskusja dotycząca szeroko pojętych
rozważań na temat miasta, jak powinno ono wyglądać oraz jakie kroki
można poczynić, aby podnieść jakość życia w mieście i stworzyć
lepsze warunki dla następnych pokoleń. Miasto jutra rozumiane jako
miasto przyszłości stawia przed nami wyzwania we wszystkich
dziedzinach nauki, które powinny stworzyć rozwiązania dzięki
badaniom, projektom i wdrożeniom. Mamy nadzieję, że spotkanie w
szerokim gronie przyszłych doktorów różnorodnych specjalizacji
pozwoli na wszechstronne dyskusje i interdyscyplinarną wymianę
doświadczeń.

Uprzejmie informujemy, że zostały zmienione terminy rejestracji i
przesyłania ostatecznej wersji artykułów. Więcej informacji o
konferencji znajduje się na stronie:
http://miastodlaludzi2018.wix.com/konferencja
https://www.facebook.com/konferencjamiastodlaludzi

W imieniu organizatorów
Ilona Szefer

Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

adres mailowy: miastodlaludzi2018@gmail.com
www: http://miastodlaludzi2018.wix.com/konferencja