Młoda Nauka - rozliczenie

W związku z licznymi prośbami o przedłużenie terminu wydatkowania i rozliczenia Projektu Młoda Nauka 2018 ustalono nowy termin rozliczeń na 30 września 2019 r.

dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. Nauki