MORPHEUS - projekt realizowany na WILiŚ promuje 30-lecie programu Interreg

Miło nam poinformować, iż realizowany na WILiŚ projekt MORPHEUS (Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic) znalazł się wśród 4 projektów wybranych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do promocji 30-lecia programu Interreg. Na WILiŚ projekt realizował zespół: dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, dr hab. inż. Katarzyna Jankowska oraz dr inż. Małgorzata Szopińska.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego:

https://www.youtube.com/watch?v=W0TymxW8dh8&feature=emb_rel_end

https://www.youtube.com/watch?v=M0Z5t2pSvyU&feature=emb_logo

W ramach Interreg realizuje się programy dotyczące polityki spójności, wspierające rozwój, współpracę oraz integrację europejską regionów, w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym.

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/zapraszamy-na-premiere-filmu-o-wspolpracy-ponad-granicami-w-ramach-interreg/

Projekt MORPHEUS realizowany był w ramach Interreg South Baltic jako jeden z flagowych projektów European Regional Development Fund (Flagship status). Głównym celem projektu było oszacowanie regionalnej konsumpcji farmaceutyków, określenie obciążenia farmaceutykami oczyszczalni ścieków oraz ich emisję do przybrzeżnych wód morskich. Działania podejmowane przez zespół badawczy WILiŚ miały na celu przygotowanie szczegółowych wytycznych dotyczących możliwości implementacji zaawansowanych metod oczyszczania ścieków oraz pomoc instytucjom zarządzającym i eksploatatorom oczyszczalni ścieków zrozumieć, ocenić i zarządzać ryzykiem związanym z emisją farmaceutyków do Morza Bałtyckiego.

MORPHEUS realizowany był przez konsorcjum: Kristianstad University (SE), The Coastal Union Germany (DE), University of Rostock (DE), Environmental Protection Agency (LT), Klaipeda University (LT), a ze strony polskiej: PG WILiŚ oraz Gdańska Fundacja Wody http://www.morpheus-project.eu/.

Programy Interreg mają kluczowe znaczenie w procesie integracji europejskiej, budowania więzi, wspólnej tożsamości, promowania otwartej i tolerancyjnej postawy w stosunku do innych narodowości. Różnorodność okazała się atutem i siłą napędzającą rozwój regionów przygranicznych. W tym tkwi sekret sukcesu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Obecnie trwają prace nad przyszłą edycją Programu Interreg na lata 2021-2027. Zachęcamy do śledzenia strony: https://www.ewt.gov.pl/