Nagroda AQUARINA dla prof. dr hab. inż Hanny Obarskiej - Pempkowiak

Nagroda PZITS i SEEN Technologie
im. doc. dr Krzysztofa Lipińskiego
fundator SEEN Technologie
 
Zarzad PZITS wraz z SEEN Technologie mają Zaszczyt uhonorować
nagrodą AQUARINA
 
prof. dr hab. inż Hannę Obarską - Pempkowiak
 
za innowacyjne rozwiązania w ochronie wód prezentowane w trakcie
XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej:
Zaopatrzenie w wodę, Jakość i ochrona wód.
 
Celem nagrody jest aktywacja środowiska naukowo-technicznego
do prowadzenia badań, opracowania i wdrażania nowych technologii
oraz pogłębiania doświadczeń w dziedzinie Ochrony Środowiska Naturalnego.

Załączone pliki