Nagroda za najlepszy plakat dla pracownika KKMiZwB

W dniach 22-26.05.2017r w Międzyzdrojach obyła się 28 Konferencja Naukowo-Techniczna – Awarie budowlane – zapobieganie-diagnostyka-naprawy-rekonstrukcje, która została zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Na konferencji prezentowane były zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

Podczas tej konferencji dr inż. Dariusz Kowalski – adiunkt w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie zaprezentował referaty na temat dwóch autorskich realizacji związanych z naprawami konstrukcji metalowych obiektów kubaturowych.

Przygotowany w ramach konferencji poster dotyczący jednego z prezentowanych rozwiązań został nagrodzony jako najlepszy plakat w sesji „Awarie konstrukcji metalowych”.

Oba prezentowane podczas konferencji sposoby naprawy obiektów o konstrukcji stalowej zostały zgłoszone do ochrony patentowej jako rozwiązania innowacyjne i niespotykane w dotychczasowej praktyce budowlanej. 

Galeria zdjęć