Nagroda "Zielony Laur - 2018" dla Prof. Hanny Obarskiej-Pempkowiak

Profesor Hanna Obarska-Pempkowiak otrzymała w dniu 20 września 2019 roku nagrodę "Zielony Laur - 2018" Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" za opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii hydrofitowej w gospodarce komunalnej.
Hydrofitowa metoda oczyszczania ścieków jest procesem biologicznym zachodzącym z udziałem roślin wodnych i wodolubnych (zwanych hydrofitami) oraz różnych mikroorganizmów. Metoda hydrofitowa wymaga odpowiednio zaprojektowania obiektów (filtrów gruntowych lub stawów) okresowo lub stale zalewanych ściekami. Na skutek specyficznych warunków umożliwiających rozwój hydrofitów następuje intensyfikacja procesów utleniania i redukcji, które wraz z procesami sorpcji, sedymentacji i asymilacji, umożliwiają usuwanie znacznej części zanieczyszczeń ze ścieków. Istnieją dowody, że obiekty hydrofitowe zapewniają też skuteczne usuwanie metali ciężkich oraz mikro- i makrozanieczyszczeń.
Hydrofitowa metoda oczyszczania ścieków jest stosunkowo nową i atrakcyjną metodą oczyszczania ścieków wpisującą się w zasady zrównoważonego rozwoju. Jej atrakcyjność wynika także z naturalnego wyglądu obiektów hydrofitowych. Są to rozwiązania proste a zasada ich działania jest zrozumiała dla mieszkańców terenów wiejskich. Koszty budowy i eksploatacji są znacznie niższe od tradycyjnych rozwiązań. W sezonie wegetacyjnym następuje zamknięcie obiegu wody a często również substancji pokarmowych, co potwierdza, że jest to technologia spełniająca warunki zrównoważonego podejścia do unieszkodliwiania ścieków.
Metodę hydrofitową można wykorzystać do usuwania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych a także oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych.