Naukowcy wspólnie z przemysłem pracują nad trwałymi i tanimi nawierzchniami asfaltowymi

Politechnika Gdańska wspólnie z Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz spółkami Budimex S.A., Grupy LOTOS S.A. i ORLEN Asfalt Sp. z o.o. będzie rozwijać technologię pozwalającą obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość. Prace realizowane będą w ramach programu badawczego pt. „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”.  W piątek, 4 października w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej nastąpiło uroczyste przekazanie umów pomiędzy stronami. Liderem tego projektu ze strony Wydziału jest dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. uczelni, z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej

W ramach współpracy naukowcy zbadają wpływ wykorzystania asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerem, czyli tzw. asfaltów HiMA (Highly Modified Asphalt) do konstrukcji różnych warstw nawierzchni, co umożliwi zaktualizowanie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Wyniki badań i analiz poznamy już w przyszłym roku. Zainteresowane są nimi Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiciele przemysłu liczą, że prace prowadzone w ramach konsorcjum przyczynią się do wypracowania konkretnych rozwiązań, a przez to do rozwoju drogownictwa w kraju.

Galeria zdjęć