Nekrolog - dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2018 r. zmarł w wieku 74 lat

 

ś † p

dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG

 

były Prodziekan na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej,
były Kierownik Katedry Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej, a następnie Katedry Budownictwa Wodnego i Morskiego,
wieloletni Kierownik Laboratorium Geotechniki,
znakomity dydaktyk i wybitny specjalista w dziedzinie Geotechniki i Hydrotechniki,
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej,

wielokrotnie nagradzany przez Rektora Politechniki Gdańskiej za działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną,
wspaniały kolega i niezastąpiony przyjaciel.

 

Pogrążonej w smutku Rodzinie Pana Profesora
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

Pracownicy Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego WILiŚ PG

 

Msza święta żałobna zostanie odprawiona we wtorek, 18 września 2018 roku o godzinie 11:30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie.
Ceremonia pogrzebowa o godzinie 12:15 na Cmentarzu Katolickim w Sopocie przy ul. Malczewskiego.