Nieobecność Prodziekana Ossowskiego

W dniu 21.01.2020 Prodziekan Rafał Ossowski będzie nieobecny