Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Sobczyka

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Bartosza Sobczyka

  w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

   

  Temat pracy doktorskiej:

  FEM analysis of composite materials failure in nonlinear six field shell theory”

  (Analiza MES zniszczenia materiałów kompozytowych w ramach nieliniowej 6 parametrowej teorii powłok)

   

   

   

  Promotor: dr hab. inż. Wojciech Witkowski

  Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Sabik

   

   

  Recenzenci: dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. nadzw. PL z Politechniki Lubelskiej

  dr hab. inż. Radosław Mania, prof. nadzw. PŁ z Politechniki Łódzkiej

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.