Odbiór decyzji dotyczących stypendiów

W dziekanacie WILiŚ w godzinach urzędowania są do odbioru decyzje Rektora o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz stypendium projakościowego.
 
Proszę o potraktowanie odbioru decyzji jako sprawę pilną