Odbiór negatywnych decyzji dot. Stypendiów

W dziekanacie WILiŚ  w godzinach urzędowania należy odebrać negatywne decyzje o nie przyznaniu stypendium z dotacji projakościowej