Odbiory indeksów dla doktorantów

Doktoranci I semestru
 
Do odbioru są już indeksy doktoranckie. Aby móc odebrać indeks w godzinach urzędowania dziekanatu należy mieć:
 
- wydrukowaną umowę o warunkach odpłatności za studia w dwóch egzemplarzach
 
- ślubowanie
 
w/w dokumenty znajdują się na koncie doktoranta w systemie mojaPG w zakładce wydruki.