Odwołanie dyżurów Prodziekan ds. Kierunku Transport i Współpracy Międzynarodowej

W dniach 11 i 18 października dyżury prodziekan ds. kierunku transport i współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG zostają odwołane z powodu wyjazdów zagranicznych. We wszelkich sprawach proszę kontaktować się z pracownikami Dziekanatu.