Odwołanie dyżuru pełnomocnika dziekana ds. kierunku GiK

W związku z wyjazdem na konferencję BGC Geomatics 2018, dyżur
pełnomocnika dziekana ds. kierunku geodezja i kartografia w dniu
21.06.2018 jest odwołany.