Oferta pracy dla asystenta-doktoranta

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
poszukuje Kandydata na stanowisko asystenta-doktoranta
 Wymagania

  • ukończone studia wyższe magisterskie lub 
  • status studenta (ostatni rok studiów magisterskich).

Liczba miejsc: 1.
Data rozpoczęcia umowy o pracę: 01.10.2018 r.
 Dokumenty:

  • Curriculum Vitae,
  • Dokument poświadczający ukończenie studiów wyższych na kierunku Budownictwo
  • Suplement do dyplomu

 Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Katedry Gmach Hydro pok. 312 do dnia: 11.07.2018 r. 
Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. `
Szczegółowych informacji udziela dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG – Kierownik Katedry (lech.balachowski@ pg.edu.pl)