Oferta pracy dla doktorantów

 Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej oraz Katedra Konstrukcji Betonowych poszukują 2 doktorantów do projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki (NCN): ,,Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - doświadczenia i dwuskalowy model numeryczny”.

Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman. Okres trwania projektu wynosi 36 miesięcy.

Wymagania:

  1. wiedza z zakresu własności betonu i podstaw metody elementów skończonych oraz umiejętność programowania,
  2. dobra znajomość języka angielskiego,
  3. średnia ze studiów min. 4.0.

Wynagrodzenie miesięczne: stypendium 4 500 PLN (netto).

Uwaga: warunkiem otrzymywania stypendium jest status studenta studiów 2-go stopnia lub uczestnika studiów doktoranckich.

Nabór do projektu zostanie przeprowadzony na podstawie konkursu. Szczegółowych informacji o projekcie badawczym udziela dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG (bobin@pg.edu.pl).