Oferta pracy przy grancie NCN

 

Oferta pracy dla doktorantów w grancie NCN

Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej poszukuje 2 doktorantów do projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki (NCN): „Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła”.

Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman. Okres trwania projektu wynosi 36 miesięcy. Początek grantu: 01.04.2019. Wynagrodzenie miesięczne: stypendium 4 500 PLN (netto).

Wymagania:

  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • średnia ze studiów min. 4.0,
  • status uczestnika studiów doktoranckich, tytuł mgr inż. Budownictwa lub tytuł mgr Fizyki.

Nabór do projektu zostanie przeprowadzony na podstawie konkursu do dnia 1.03.2019. Szczegółowych informacji o projekcie badawczym udziela dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. PG (marek.krzaczek@pg.edu.pl).