Oferta stypendialna (konkurs)

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska ogłasza

ofertę stypendialną

na stanowisko stypendysty – doktoranta w grancie Naukowego Centrum Nauki (NCN) ,, Samowzbudne sprzężone efekty dynamiczno-akustyczne w materiałach granulowanych - doświadczenia i połączone podejście DEM/CFD”. Kierownik grantu: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman.

Liczba miejsc: 2.

Czas trwania stypendium: 36 miesięcy.

Kwota stypendium: 4500 PLN netto/miesiąc.

Data rozpoczęcia grantu: 01.10.2018 r.

Zadania w zespole:

  • udział w grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Samowzbudne sprzężone efekty dynamiczno-akustyczne w materiałach granulowanych - doświadczenia i połączone podejście DEM/CFD” (OPUS 14), 
  • prowadzenie badań naukowych (doświadczalnych i numerycznych) dot. przepływów w silosach modelowych,
  • uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.

Wymagania:

  • status: słuchacza studium doktoranckiego na Politechnice Gdańskiej lub studenta 2-go stopnia studiów w zakresie budownictwa,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dokumenty:

  • Podanie skierowane do Dziekana,
  • Curriculum Vitae,
  • Dokument poświadczający uczestniczenie w studiach doktoranckich w dyscyplinie budownictwo lub status studenta 2-go stopnia studiów na kierunku budownictwo.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Wydziału WILiŚ (Gmach Główny pokój 156) do dnia: 10.09.2018 r. Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. `

Szczegółowych informacji udziela dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG (mwojcik@pg.edu.pl).

Regulamin wyboru stypendysty oraz przyznawania stypendiów naukowych określa załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf).