Oferta stypendialna (konkurs)

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska ogłasza

ofertę stypendialną (konkurs)

na stanowisko stypendysty – doktoranta w grancie Naukowego Centrum Nauki (NCN) ,,Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - doświadczenia i dwuskalowy model numeryczny”.

Liczba miejsc: 2.

Czas trwania stypendium: 36 miesięcy.

Kwota stypendium: 4500 PLN (miesięcznie).

Data rozpoczęcia grantu: 01.02.2018 r.

Zadania/ Rola w zespole:

  • udział w grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki (NCN) ,,Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - doświadczenia i dwuskalowy model numeryczny" (OPUS 13), 
  • prowadzenie badań naukowych z zakresu mechaniki pękania betonu,
  • uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.

Wymagania:

  • status: słuchacza studium doktoranckiego na Politechnice Gdańskiej /studenta 2-go stopnia studiów w zakresie budownictwa,
  • znajomość oprogramowania MES,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dokumenty:

  • Podanie skierowane do Dziekana,
  • Curriculum Vitae,
  • Dokument poświadczający uczestniczenie w studiach doktoranckich w dyscyplinie budownictwo/status studenta 2-go stopnia studiów na kierunku budownictwo,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Wydziału WILiŚ (Gmach Główny pokój 156) do dnia: 24.01.2018 r. Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowych informacji udziela dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG (bobin@pg.edu.pl).

Termin rozstrzygnięcia oferty stypendialnej (konkursu) do dnia 30.01.2018.

Regulamin wyboru stypendysty oraz przyznawania stypendiów naukowych określa załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf).

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania". Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.