OGŁOSZENIE - Oferta pracy

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego zatrudni osobę na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie specjalności geotechnika / budownictwo morskie

Bliższych informacji udziela Kierownik Katedry, dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG lech.balachowski@pg.edu.pl