OGŁOSZENIE - Oferta pracy


Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego zatrudni

asystenta badawczo-dydaktycznego od 1 października 2019 roku.

Bliższych informacji udziela Kierownik Katedry,
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG
lech.balachowski@pg.edu.pl.