Opinia dotyczącą wpływu awaryjnego zrzutu ścieków w Warszawie na jakość wód Wisły w rejonie Gdańska

Pan dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. PG na prośbę Związku Miast i Gmin Morskich przygotował opinię dotyczącą wpływu awaryjnego zrzutu ścieków w Warszawie na jakość wód Wisły w rejonie Gdańska. Opinia została wydana w związku z awarią w dniu 29 sierpnia 2020 r. kolektora przesyłowego do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie i związanym z tym zrzutem ścieków do Wisły.

Jest to pierwsza opinia w zakresie wpływu awarii na wody w rejonie Gdańska. Miasto Gdańsk wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Morskich zleci również pełną ekspertyzę, która zostanie opracowana także przez naukowców z naszego Wydziału z udziałem dra hab. inż. Krzysztofa
Czerwionki, prof. PG.

Z opinią można zapoznać się na Portalu Miasta Gdańska: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/prof-krzysztof-czerwionka-z-pg-wplyw-awarii-czajki-na-wody-ujscia-wisly-i-zatoki-gdanskiej,a,178435  

fot. dr hab. Katarzyna Jankowska