Ostateczne terminy składania prac dyplomowych.

  • Uwaga Dyplomanci!

    Przypominamy, że ostateczny termin składania prac dyplomowych inżynierskich niestacjonarnych, kart dyplomanta, karty obiegowej i zdjęć upływa 19.09.2017.

    Ostateczny termin dla dyplomów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z pozostałymi dokumentami to 29.09.2017.

    Przekrocznie terminów skutkować będzie skreśleniem z listy studentów!