Ostateczne terminy składania prac dyplomowych.

Uwaga Dyplomanci!

Przypominamy, że ostateczny termin składania prac dyplomowych inżynierskich niestacjonarnych, kart dyplomanta, karty obiegowej i zdjęć upływa 19.09.2017.

Ostateczny termin dla dyplomów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z pozostałymi dokumentami to 29.09.2017.

Przekrocznie terminów skutkować będzie skreśleniem z listy studentów!