Podsumowanie wkładu pracowników w Parametryzację Wydziału

Podsumowanie indywidualnego wkładu pracowników w ocenę parametryczną
2013- 2016 oraz lista pracowników nagrodzonych z Funduszu Strategicznego
Uczelni – prezentacja z Rady Wydziału z dnia 21 lutego 2018 roku

Podsumowanie potencjału w Kryterium I (Osiągnięcia naukowe i twórcze) za
rok 2017, na potrzeby przyszłej ewaluacji WILIŚ w dyscyplinach. -
prezentacja z Rady Wydziału z dnia 21 lutego 2018 roku

Załączone pliki