POLSKA AKADEMIA NAUK, Nagroda dla Młodych Naukowców 2018

PODSTAWOWE INFORMACJE O NAGRODZIE:
 
 1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie PIĘCIU LAUREATOM w
następujących pięciu dziedzinach: 1) nauk humanistycznych i
społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i
nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych za oryginalne
OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE, które zostało OPUBLIKOWANE w roku
poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. UWAGA:
określona dyscyplina dla nauk humanistycznych i społecznych w br.:
LITERATUROZNAWSTWO.
 
 2. Nagroda przyznawana jest PRACOWNIKOM LUB DOKTORANTOM INSTYTUCJI
NAUKOWYCH W WOJEWÓDZTWACH: KUJAWSKO-POMORSKIM, POMORSKIM ORAZ
ZACHODNIOPOMORSKIM, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku
ukończyli co najwyżej 33 LATA.
 
 3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ NA GDANSK@PAN.PL OD 15 STYCZNIA DO 31 MARCA BR.
 
 4. WYNIKI konkursu zostaną zamieszczone NA WWW.GDANSK.PAN.PL 31
MAJA BR., a uroczyste WRĘCZENIE DYPLOMÓW laureatom przewidywane
jest na DRUGĄ POŁOWĘ CZERWCA.
 
 5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO: 4.000 ZŁ brutto
 
 Wszystkie SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE nt. Konkursu (w tym jak składać
wnioski) można znaleźć na stronie internetowej Oddziału
www.gdansk.pan.pl w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych
naukowców: http://gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow
 
Dodatkowo - informacja na witrynie PANu:
https://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1975-nowa-edycja-konkursu-o-nagrode-oddzialu-pan-w-gdansku-dla-mlodych-naukowcow

Załączone pliki