Polsko – Uzbecka współpraca w ramach programu ERASMUS + Capacity Building for Higher Education

W 2017 roku Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zainicjowała wspólny projekt finansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+ pn. „Inteligentne systemy transportu: program nauczania oparty na nowoczesnych technologiach informacyjno – komunikacyjnych” o akronimie INTRAS. Skupia on przedstawicieli największych instytucji i uczelni z Uzbekistanu: Instytutu Badawczego Budowy Maszyn w Andijan, Politechniki w Jizzakh, Uniwersytetu w Termez, Instytutu Samochodowego w Taszkiencie, Instytutu Badawczego Inżynierii Kolejowej w Taszkiencie, Uniwersytetu Technologii Informatycznych w Taszkiencie, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Przedsiębiorstwa Transportowego w Taszkiencie, Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Rozwiązań Informatycznych Via – Tashkent LLC, Agencji Transportowej w Taszkiencie, a także Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja) i Uniwersytetu w Klagenfurcie (Austria). Założeniem projektu jest opracowanie programu nauczania z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych dla uczelni wyższych w Uzbekistanie.

W dniach 29-31 października br. zaplanowano na Politechnice Gdańskiej spotkanie konsorcjantów projektu. Spotkanie będzie miało również charakter forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prac nad tematyką inteligentnych systemów transportowych.

Dotychczas w ramach programu ERASMUS+ i poprzedzającego go programu TEMPUS Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej uczestniczyła w 4 projektach międzynarodowych. Pierwszy z nich realizowany był we współpracy z technicznymi uczelniami wyższymi i Ministerstwem Transportu w Syrii, w drugim konsorcjum poszerzyło się o urzędy miast w Aleppo i Homs, Syrian Engineering Association oraz Technological Education Institute of Piraeus z Grecji. Trzeci międzynarodowy projekt edukacyjny zakładał wdrożenie programu kształcenia w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych w Egipcie i Jordanii. Oprócz Technological Education Institute of Piraeus z Grecji europejskie uczelnie reprezentowali Linköping University ze Szwecji i University of Klagenfurt z Austrii. Obecnie kończy się trwający 3 lata projekt pn. „Rozwój magisterskich programów nauczania oraz budowanie potencjału i sieci powiązań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Egipcie, Jordanii i Libanie
(MENASAFE)”, w którym Politechnika Gdańska pełni rolę lidera. INTRAS to już piąty międzynarodowy projekt prowadzony przez Katedrę inżynierii Drogowej i Transportowej.

Współpraca przy realizacji projektów edukacyjnych z partnerami z Europy Wschodniej, Środkowej Azji, Zachodnich Bałkanów i basenu Morza Śródziemnego to szansa na nawiązanie ciekawych kontaktów, planowanie dalszych wspólnych przedsięwzięć i wymianę doświadczeń. Z opracowanych programów nauczania, materiałów dydaktycznych i narzędzi wspomagających proces edukacji korzystają studenci uczelni wyższych z Egiptu, Libanu i Jordanii.