Praca w okresie 30.04-04.05

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, zgodnie z Pismem Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 30.04 do 4.05.2021 przypadają święta wolne od pracy i nauki oraz wakacje.