Próbne obciążenie mostu okiem naszych studentów


W dniu 17.12.2019 studenci Politechniki Gdańskiej, kierunek Transport (studia magisterskie) w ramach przedmiotu "Utrzymanie i modernizacja obiektów inżynierskich" odbyli wizytę studyjną na moście w ciągu  ul. Nowej Bulońskiej  pod opieką dr inż. Mikołaja Miśkiewicza.

Obiekt mostowy realizowany przez NDI S.A. w ramach inwestycji "Budowa ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku" nadzorowanej przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska ma za zadanie przeprowadzić ruch pojazdów samochodowych, tramwajów, rowerów oraz pieszych nad potokiem Siedleckim. Ustrój nośny o konstrukcji łuku z jazda górą składa się z ośmiu przęseł żelbetowych wykonanych z prefabrykatów. Rozpiętości teoretyczne poszczególnych przęseł wynoszą 19,5 + 6x20 + 19,5 = 159m, a szerokość mostu jest zmienna od 26 do 31,2m.

Wizyta studyjna odbyła się w trakcie realizacji próbnego obciążenia, któremu poddano most z uwagi na jego prototypowy charakter. Po przedstawieniu charakterystyki konstrukcji prowadzący szczegółowo omówił przebieg realizowanych testów. Składały się na nie próby statyczne i dynamiczne. Podczas badań statycznych zestaw dwóch czterdziestotonowych ciężarówek był ustawiany w wcześniej zaprojektowanych lokalizacjach i za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego (czujniki indukcyjne, tachimetr, niwelator precyzyjny, skaner laserowy) był wykonywany pomiar odpowiedzi mostu. Podczas badań dynamicznych ciężarówki przejeżdżały przez obiekt z różnymi prędkościami powodując powstanie wymuszeń o charakterze dynamicznym. Zachowanie mostu podczas tych testów rejestrowano z wykorzystaniem akcelerometrów i czujników indukcyjnych. Po porównaniu rzeczywistych parametrów zachowania mostu z charakterystykami wyznaczonymi na drodze symulacji MES i stwierdzeniu poprawnej pracy konstrukcji podjęto decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania zgodnie z założeniami projektowymi.