Prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz otrzymał nominację profesorską

W dniu 11 lutego 2021 r. prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz otrzymał nominację profesorską.

Prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz (ur. 1976) jest absolwentem Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG. W 2004 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Josepha Fouriera w Grenoble (Francja), a w 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Za monografię habilitacyjną, która ukazała się w wydawnictwie Springer, otrzymał nagrodę Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk. Od 2008 roku pracuje w Katedrze Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego WILiŚ. Tytuł naukowy profesora otrzymał w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Głównym tematem badań naukowych prof. Adama Szymkiewicza jest modelowanie przepływu wody i transportu zanieczyszczeń w gruntach i skałach, szczególnie w strefie aeracji (powyżej zwierciadła wody gruntowej). Prowadzone przez niego prace mają związek z inżynierią lądową i wodną (filtracja w budowlach ziemnych, odwodnienia, wpływ infrastruktury podziemnej na wody gruntowe) oraz z ochroną zasobów wodnych (zasilanie wód podziemnych przez wody opadowe, migracja zanieczyszczeń, intruzje wód słonych w przybrzeżnych warstwach wodonośnych).

Prof. Adam Szymkiewicz jest osobą rozpoznawalną w międzynarodowym środowisku naukowym. Wielokrotnie wyjeżdżał na staże zagraniczne, współpracuje z naukowcami z Niemiec, Francji, Belgii, USA i Chin. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji 25. Salt Water Intrusion Meeting (Gdańsk 2018), a obecnie przewodniczy organizacji 24. Computer Methods in Water Resources (Gdańsk 2022). Jest również zaangażowany w programy międzynarodowej wymiany studentów i wykładowców oraz w prowadzenie zajęć w języku angielskim.