prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski został powołany w skład Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski został powołany w skład Państwowej Rady Ochrony Środowiska przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Do zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska należy opracowywanie opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego Państwowej Rady Ochrony Środowiska jest dostępne na stronie: https://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/fileadmin/Dziennik_Urzedowy/user_upload/Do_podpisu__poza_EZD__-_zarzadzenie_MKiS_w_sprawie_powolania_skladu_Panstwowej_Rady_Ochrony_Srodowiska.pdf?fbclid=IwAR0J4uiyxYzCQhQd15vGXcNUFnHrj9Q3RXwWWTiwX9QcgUz393Q5bQNMHV8