Profesor Joanna Żukowska Dziekanem WILiŚ

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG (ur. 15.12.1974 r. w Kwidzynie) – specjalista inżynierii drogowej i bezpieczeństwa transportu. Prowadzi badania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu, a zwłaszcza bezpieczeństwem ruchu drogowego. Głównymi obszarami jej zainteresowań naukowych są: modelowanie ryzyka w ruchu drogowym, prognozowanie trendów bezpieczeństwa oraz programowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji traktujących o bezpieczeństwie transportu, ekspertyz dla Ministerstwa Infrastruktury i Banku Światowego oraz koncepcji optymalizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w strukturach administracji na szczeblu krajowym i samorządowym. Często współpracuje z europejskim ośrodkami naukowymi, m.in. francuskim instytutem bezpieczeństwa transportu IFSTTAR, szwedzkim Uniwersytetem w Linkoping oraz hiszpańskim Uniwersytetem w Walencji. Prowadzi projekty europejskie i krajowe projekty badawcze związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest współorganizatorem i sekretarzem naukowym jedenastu edycji Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT.

W latach 1993–1999 studiowała na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, doktor (kierunek: budownictwo, 2003), doktor habilitowany (kierunek: transport, 2016), obecnie jest profesorem nadzwyczajnym PG na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.