Program ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES

Program ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów. W ramach programu przyznaje się stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów pierwszego roku przyjętych na studia stacjonarne I lub II stopnia, którzy osiągnęli wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazali się szczególną aktywnością i wybitnymi dokonaniami w okresie dotychczasowego kształcenia.

Stypendium w programie ACTINIUM przyznawane jest na okres 10 miesięcy w wysokości 1 000 PLN miesięcznie.

Kryteria szczegółowe przyznania stypendium oraz wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w załączonym regulaminie.


 

Załączone pliki