Program Stażowy „Energia dla Przyszłości” V edycja

Ponownie informujęmy, że Ministerstwo Klimatu oraz spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizują V EDYCJĘ PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”.

Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim:
- budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego
poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni
zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
- zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach
energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu;
- przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

Do udziału w Programie Stażowym zapraszani są studenci i absolwenci wybranych kierunków najlepszych piętnastu uczelni technicznych w Polsce, według rankingu Perspektywy 2019. Kandydat do Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości” powinien posiadać status studenta jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwenta, jednego z wybranych wydziałów wybranych uczelni technicznych.

Uczestnicy Programu Stażowego zostaną wyłonieni w ramach otwartego naboru i zrealizują płatny, roczny staż u Organizatorów (w Ministerstwie Klimatu oraz siedzibach spółek zlokalizowanych na terenie całej Polski). Głównymi założeniami Programu Stażowego są: nastawienie na rozwój, otwartość na nowe doświadczenia oraz mobilność.

Rekrutacja rozpoczęła się 23 czerwca 2020 r. i TRWA DO 23 LIPCA 2020 r. Szczegółowe zasady rekrutacji i realizacji stażu są określone w Regulaminie Organizacji Programu Stażowego zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu
https://www.gov.pl/web/klimat/energiadlaprzyszlosci