Projekt profesora Krzysztofa Wilde pozytywnie zaopiniowany w konkursie OPUS19!

W dniu 20 listopada br. ogłoszono wyniki konkursu OPUS 19 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Miło nam poinformować, iż pozytywnie zaopiniowano wniosek: Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową złożony przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde.

 

Tematem projektu są symulacje numeryczne zderzeń pojazdów z różnymi typami drogowych barier ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem opisu matematycznego i zrozumienia mechanizmów uszkodzenia kręgosłupa pojawiających się podczas uderzenia.

W projekcie skupiono się na wpływie przeciążeń w szczególności na miękkie tkanki kręgosłupa, których modelowanie jest otwartym zagadnieniem, gdzie poszukiwane są nowe rozwiązania. Oryginalnym aspektem projektu będzie opracowanie szczegółowego modelu materiałowego uwzględniającego zarówno różnorodne, przestrzenne właściwości tkanek jak i wpływ szybkozmiennych obciążeń w celu dokładnego opisu zachowania się więzadeł kręgosłupa, oraz numeryczna implementacja tego modelu. Prace zrealizowane zostaną z wykorzystaniem autorskich programów Metody Elementów Skończonych oraz w środowisku systemu LS-DYNA. Zespół badawczy posiada opracowane modele obliczeniowe barier ochronnych i pojazdów oraz dysponuje modelem numerycznym człowieka ViVA, który może być uzupełniony o modele tkanek miękkich kręgosłupa, a także posiada kompetencje oraz znaczne doświadczenie w wykonywaniu złożonych obliczeń przy użyciu superkomputerów. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania doświadczalne ludzkich kręgosłupów szyjnych, które pomogą pozyskać wiedzę i doświadczenie w wyznaczaniu parametrów materiałowych tkanek i opracowaniu wiarygodnego opisu matematycznego oraz numerycznego tkanek miękkich kręgosłupa, modelowaniu i analizowaniu części szyjnej kręgosłupa i finalnie całego człowieka uczestniczącego w zderzeniu samochodu z barierą. Wyniki projektu pozwolą na dokładniejsze zrozumienie zachowania się kręgosłupa, w tym więzadeł, podczas zderzenia pojazdu z barierą. Jest to przedsięwzięcie oryginalne w skali światowej. Rezultaty z analiz zderzeń pojazdów pasażerskich z różnymi barierami będą mogły posłużyć, między innymi, jednostkom rządowym zajmującym się wydawaniem zaleceń do stosowań i użytkowania drogowych barier ochronnych na terenie państwa polskiego.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem środowisk naukowych Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Realizacja proponowanego projektu przyczyni się do rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych, pogłębiających wiedzę i doświadczenie pracowników obu uczelni. Za zadania związane z modelowaniem i symulacjami numerycznymi odpowiedzialny będzie zespół z Politechniki Gdańskiej, tematy dotyczące urazów poprowadzi zespół naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast badania doświadczalne prowadzone będą wspólnie.

 

Obecnie na WILiŚ realizowanych jest 14 projektów w ramach NCN (1 projekt SONATA , 7 projektów OPUS, 2 projekty PRELUDIUM oraz 5 projektów MINIATURA).

 

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19