Przełożenie dyżuru Prodziekan ds. kierunku Transport i Współpracy Międzynarodowej

Dyżur Dziekański Pani Prodziekan Joanny Żukowskiej został przełożony z 6.06 (środa) na 8.06 (piątek) na godziny 12:30-13:30.