Przeniesienie konsultacji Prodziekan ds. Kierunku Transport i Współpracy Międzynarodowej

Konsultacje dziekańskie Pani Prodziekan Joanny Żukowskiej zostały przeniesione są ze środy 18.04 na piątek 20.04 kwietnia o godz. 11.00-12.00.