Redaktor Strony Internetowej

  • Szanowni Państwo! 

    Pragnę poinformować, że od kwietnia 2017 roku, obowiązki redaktora Strony Internetowej www.wilis.pg.edu.pl przejmuje mgr inż. Jacek Szmagliński. Materiały które chcą Państwo umieścić na Stronie Internetowej, proszę przesyłać na adres redakcji: webredaktor@wilis.pg.gda.pl

    Z wyrazami szacunku 
    dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG 
    Prodziekan ds. Współpracy i Innowacji