Remont Żelbetu - informacja

Szanowni Państwo - Pracownicy i Studenci WILiŚ PG, miło jest nam Państwa poinformować, iż w ostatnich dniach, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została przyznana dotacja celowa na finansowanie w latach 2017-2019, kosztów realizacji inwestycji budowlanej pn. "Modernizacja Budynku Żelbet Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej". Złożony przez WILiŚ wniosek, podlegał ocenie Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki. Zespół rozpatrujący wniosek podkreślił, iż planowana modernizacja budynku jest niezbędna do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Wydział. W uzasadnieniu Zespół wysoko ocenił osiągnięcia naukowe WILiŚ, w tym artykuły w czasopismach z listy Journal Citation Reports, a także w innych recenzowanych czasopismach naukowych. Zespół pozytywnie ocenił również plany udostępnienia przedmiotu inwestycji jednostkom naukowym oraz podmiotom, z którymi PG wspólnie realizuje i będzie realizować prace badawczo-rozwojowe, rekomendując inwestycję do finansowania w pełnej wnioskowanej kwocie.

            Planowana inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy i remontu budynku WILiŚ - Żelbet, w celu dostosowania go do aktualnych potrzeb Wydziału. W remontowanym i przebudowanym obiekcie znajdą się przede wszystkim pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, pomieszczenia biurowo-administracyjne, magazynowe i sanitarne. Planuje się również wyposażenie budynku w dwa dźwigi osobowe oraz urządzenia i pochylnie umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych, a także wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych (z wyjątkiem instalacji C.O.). Elewacje budynku zostaną oczyszczone, a ubytki uzupełnione zgodnie z oryginalną kolorystyką budynku z poszanowaniem detali i wyrazu architektonicznego obiektu. Stolarka okienna i drzwiowa kwalifikująca się do wymiany zostanie zastąpiona nową. Planuje się wykonanie nowej pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i studzienek okiennych. Zakres prac obejmuje również malowanie, tynkowanie ścian i sufitów, wykonanie sufitów podwieszanych, całkowitą wymianę opraw i instalacji oświetleniowej, renowację klatek schodowych, umeblowanie sal dydaktycznych, laboratoriów i pomieszczeń biurowo-administracyjnych. Przewiduje się także usprawnienie obecnego układu komunikacyjnego wokół budynku (m.in. dróg pożarowych), wymianę nawierzchni i uporządkowanie elementów zieleni.    

Zgodnie z harmonogramem - prace przygotowawcze rozpoczną się w bieżącym roku, a modernizacyjne wiosną 2018 r.