Rusza IAKOŚ 2020!

Mamy zaszczyt poinformować Was, że na Politechnice Gdańskiej po raz kolejny odbędzie się Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ). Na piątą już edycję zapraszamy Was dniach 17-19 kwietnia 2020 r. Opłata konferencyjna niezmiennie wynosi jedyne 100 zł!

Wzięcie udziału w V IAKOŚ polecamy każdemu, ponieważ to wydarzenie daje możliwość poszerzenia swoich horyzontów o inne dziedziny nauki w zakresie ochrony środowiska. Pragniemy zachęcić jak największą liczbę studentów i doktorantów z różnych kierunków technicznych do wymiany doświadczeń i pomysłów na tematy prośrodowiskowe.

Rejestracja uczestników rusza już 06.01.2020r!

Zachęcamy do obserwowania naszego fanpage’a: https://www.facebook.com/konferencjaiakos/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCRgn1fDt8XNmnhkCU7IrR9FVKuIdYINf6SUEZHl2NNHvOwLOs-mF0HlO2I4MmfhGyjMUmhp1iYuIiB

Rejestracja jak zwykle odbędzie się przy pomocy formularza internetowego, który z dniem rozpoczęcia rejestracji będzie dostępny w zakładce "Rejestracja”. Tam pojawią się również wszystkie szczegóły.

Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny V Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej
Koło Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor”
Koło Naukowe „Mikrobiologii w Inżynierii Środowiska”