Specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów - 2. edycja

Otwieramy zapisy na specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

Zainteresowanych doktorantów prosimy o wypełnienie Placement test

Uzyskany wynik Placement test prosimy wpisać do formularza zgłoszeniowego

Zapisy do 10.02.2019 r.

Planowane jest utworzenie dwóch grup - każda po 15 osób. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (2x po 45 min.) w godzinach popołudniowych od lutego br.
Dodatkowe informacje: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Konsultacje dla doktorantów - j. angielski

Informujemy, że w semestrze letnim 2018/2019 doktoranci mogą uczestniczyć w programie indywidualnych konsultacji z j. angielskiego (2. edycja) organizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

Planowane jest przeprowadzenie 5-godzinnych konsultacji dla 30 osób. Doktoranci zadecydują czy pomoc lektora wykorzystają do pisania pracy doktorskiej czy opracowania lub korekty artykułu w czasopiśmie naukowym.
Zapisy do 10 lutego br.
Dodatkowe informacje: sylwia.sarniak@pg.edu.pl