Spotkanie Jubileuszowe

Dnia 8.11.2019 Absolwenci Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej wzięli udział w Jubileuszowym Spotkaniu z okazji 50-lecia zakończenia studiów i uzyskania dyplomu Politechniki Gdańskiej zorganizowanym przez komitet organizacyjny w składzie dr. inż. Marian Cichocki, mgr inż. Zdzisław Wolski pod patronatem J.M Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilde oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska prof. dr hab. Joanny Żukowskiej. Ze względu na pilne obowiązki rektora PG prof. Krzysztofa Wilde, władze uczelni reprezentował prof. Janusz Rachoń (rektor PG 2002-2008). Kierownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska reprezentowali, Pani prof. Aneta Łuczkiewicz prodziekan ds. Współpracy i Promocji, prof. Rafał Ossowski prodziekan ds. Kształcenia.

W trakcie trwania spotkania nastąpiło wręczenie Absolwentom rocznika 1964-1969 pamiątkowych dyplomów i medali PG. W programie znalazło się również wystąpienie prof. Anety Łuczkiewicz pt. Problematyka ochrony środowiska i zasobów wody w programie studiów na WILiŚ oraz prof. Rafała Ossowskiego pt. Nowe kierunki studiów, profile dyplomowania oraz rozwijane dziedziny naukowe na WILiŚ w świetle współczesnych wyzwań inżynierskich i środowiskowych. Na zakończenie spotkania zostało zrobione wspólne zdjęcie na schodach wejściowych do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

Mamy nadzieję, że miłe wspomnienia wróciły. Życzymy dalszych spotkań w koleżeńskim gronie.

Galeria zdjęć