Spotkanie PKB+

Dnia 30 listopada 2017r. członkowie Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ spotkali się w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej z pracownikami Wydziału ILiŚ. Współorganizatorem i moderatorem posiedzenia była firma Keller Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Pana dr. inż. Jerzego Świniańskiego. Słowo wstępne wygłosił dziekan Pan profesor Krzysztof Wilde przedstawiając założenia strategii rozwoju Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, wskazując także na konieczność współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prof. Wilde podkreślił synergię wynikającą z realizacji projektów badawczych wspólnie z sektorem przemysłowym, ukierunkowanych zarówno na podniesienie konkurencyjności polskiego przemysłu jak i na wymierne efekty realizowanych prac wdrożeniowych lub badań naukowych, które są korzystne dla Wydziału i Uczelni. Nowa formuła finansowania nauki zakłada bezpośrednie finansowanie firm, które zlecają niezbędne prace Uczelni na przykład w ramach relatywnie „łatwych” konkursów takich jak „Bon na innowacje”, lub wymagających projektów z programów europejskich (np. Horyzont 2020).

Kolejnym prelegentem był dr Jerzy Świniański, który w swoim wystąpieniu przedstawił zebranym historię założenia oddziału firmy Keller w Polsce, oraz obecną pozycję firmy, która stała się jednym ze światowych potentatów w geotechnice. Współpraca pomiędzy firmą Keller a Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska zaczęła się od wspólnych badań i projektów, które zainicjował twórca polskiego oddziału firmy Keller, Pan profesor Topolnicki. Od dwóch dekad nasz Wydział jest kuźnią młodych talentów, które w ramach specjalności Geotechnika na kierunku Budownictwo realizują dyplomy we współpracy z firmą Keller, a po ukończeniu studiów zasilają jej szeregi. Dyrektor Świniański przedstawił zebranym liczne przykłady wspólnych, nietypowych projektów i prac realizowanych przez Keller Polska Sp. z o.o i pracowników Wydziału. Spotkanie podsumował Pan Ryszard Markowski, który także przekazał bieżące informacje dla członków Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+.

Galeria zdjęć