Spotkanie Studentów I roku kierunku Geodezja i Kartografia

We wtorek 2 października 2018 o godz. 11:00 w sali 462 w Gmachu Głównym odbędzie się spotkanie dla Studentów I roku kierunku Geodezja i Kartografia z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia dr. inż. Jakubem Szulwicem i opiekunem roku mgr. inż. Adamem Inglotem oraz z kierownictwem Katedry Geodezji: prof. Markiem Przyborskim i dr inż. Dominiką Wróblewską.

Spotkanie jest otwarte dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach studiów inżynierskich na kierunku Geodezja i Kartografia.

Zapraszamy.