Studencka wycieczka na budowę ul. Nowej Bulońskiej Północnej i układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku, 04 kwietnia 2019

W dniu 04 kwietnia 2019 roku pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowali wycieczkę na budowę ulicy Nowa Bulońskiej Północnej oraz układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku. Uczestnikami wyjazdu technicznego była grupa studentów uczęszczających na przedmiot Inżynieria Drogowa, I semestru studiów magisterskich na kierunku Budownictwo.

Nowa Bulońska Północna ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową. Inwestycja zakłada budowę jezdni, linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. (źródło: http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/aktualnie-realizujemy/129-nowa-bulonska-linia-tramwajowa )

Zamówienie obejmuje budowę infrastruktury drogowej służącej skomunikowaniu budowanego centrum edukacyjnego w ciągu ul. Nowej Bulońskiej (odcinek na południe od skrzyżowania z ul. Jabłoniową) z osiedlem Lawendowe Wzgórze z istniejącą infrastrukturą drogową w Gdańsku wraz z połączeniem do tymczasowego układu dojazdu od ul. Warszawskiej. (źródło: http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/d-realizowane/99-budowa-ukladu-drogowego-dla-centrum-edukacyjnego-przy-ul-jabloniowej)

Po ukończeniu szkolenia BHP, studenci zapoznali się z zakresem robót drogowych, geotechnicznych i mostowych realizowanych na budowie. Zgłębili wiedzę o etapowaniu i koordynacji prac oraz pracy inżyniera budownictwa w specjalności drogowej w tym możliwych ścieżkach kariery.

Organizatorom Grupa NDI, w składzie:
Mateusz Gaj – z-ca dyrektora kontraktu, kierownik budowy
Przemysław Młynarczyk – pełniący obowiązki kierownika budowy
Adam Bekair – Inżynier Budowy
Krzysztof Rybski – koordynator BHP

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz rzetelne i fachowe omówienie zagadnień związanych z pracami prowadzonymi na budowie.

Galeria zdjęć