Stypendia doktoranckie i projakościowe na studiach doktoranckich

Wnioski o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych należy składać w dziekanacie Wydziału do dnia 21.10.2019. Aktualny regulamin przyznawania stypendiów oraz harmonogramdziałań dostępne są na stronie: https://pg.edu.pl/dsn/2019/2020.

Zgodnie z par. 5 pkt. 5 regulaminu, do oceny można również zgłaszać osiągnięcia nieopublikowane z afiliacją Wydziału, pod warunkiem, że osiągnięcia te zostały zatwierdzone do druku do dnia 30.09.2019 i są odpowiednio udokumentowane.