Stypendia doktoranckie i projakościowe

Wnioski o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych należy składać w dziekanacie Wydziału do dnia 19.10.2018. Aktualny regulamin przyznawania stypendiów oraz harmonogram działań dostępne są na stronie: https://pg.edu.pl/dsn/rok-akademicki-2018/2019. Zgodnie z par. 5 pkt. 5 regulaminu, do oceny można również zgłaszać osiągnięcia nieopublikowane z afiliacją Wydziału, pod warunkiem, że osiągnięcia te zostały zatwierdzone do druku do dnia 30.09.2018 i są odpowiednio udokumentowane.