Stypendia doktoranckie, odbiór decyzji

W dziekanacie WILiŚ  w godzinach urzędowania należy odebrać pozytywne decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego.