Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Osoby zainteresowane stypendium prosimy o składanie dokumentów w dziekanacie WILiŚ w terminie do 08.09.2017 r.

więcej informacji http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Załączone pliki